- vozačka dozvola min. 2 god.
- starost vozača 21.god.
- min. najam 24 h. 1 dan
- vozilom mogu upravljati samo osobe navedene na ugovoru o najmu.
U slučaju kašnjenja sa vraćanjem
- do 1 h = ne naplaćuje se
- od l-2h = 1/3 cijene najma
- od 2-3h = 2/3 cijene najma
- od 3h i više = dodatni dan najma
Vozila se daju u najam pod uvjetima Ugovora o najmu navedenim na poleđini ugovora. Mole se najmoprimci da iste pažljivo pročitaju

U SLUČAJU NEZGODE I OŠTEĆENJA
Osigurati vozilo od daljnjih oštećenja, prvo kontaktirati poslovnicu AUTO KRKA i zatim sljediti daljnje upute, zvati policiju (obvezatan je policijski zapisnik) dati izjavu i popuniti odgovarajuće formulare.
Ako stranka ne donese policijski zapisnik CDW se ne primjenjuje i stranka je odgovorna za štetu u punom iznosu.
TP (theft protection = osiguranje od krade) ne primjenjuje se u slučaju izgubljenih ključeva ili gubitka dokumenata vozila.

PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE
Svim je vozilima dozvoljen prelazak državne granice prema
zapadnoeuropskim zemljama.
Zemlje za koje ne dozvoljavamo prelazak granice su: Grčka,
Rumunjska, Rusija i sve bivše države SSSR-a, Turska, Albanija.
Ulazak u Bosnu i Hercegovinu, SCG i Makedoniju moguć je na zahtjev i
uz prethodnu suglasnost AUTO KRKA
Napomena: TP (osiguranje od rizika krađe) ne vrijedi za područja
Republike Srpske u BiH, SCG i Makedonije.

OSIGURANJA:
Sva vozila su kasko osigurana (CDW) sa odbitnom franšizom*. CDW ima i neke iznimke, koje nisu pokrivene kasko osiguranjem:
- vidi Ugovor o najmu

'FRANŠIZA I OTKUP FRANŠIZE
S otkupom franšize (DW) najmoprimac je pokriven u slučaju štete na vozilu u potpunosti osim u slučajevima ne pridržavanja uvjeta Ugovora o najmu.
Ukoliko stranka ne otkupi franšizu, a napravljena šteta je manja od iznosa franšize, najmoprimac odgovara za taj manji iznos. Ako je iznos štete viši od iznosa odbitne franšize, stranka je odgovorna za iznos franšize. Ostatak štete pokriven je kasko osiguranjem.